Privacy- en cookieverklaring

Privacy beleid Cinsis

https://www.cinsis.nl/

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Cinsis. Mineralen, Spiritualiteit, Orgonite, Sieraden. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/03/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Op deze pagina vindt je altijd de meest recente versie. Cinsis respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Je dient je ervan bewust te zijn dat Cinsis niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft je aan het privacy beleid te accepteren.

 

Ik ben er van bewust dat je vertrouwen stelt in mij. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik je weten welke gegevens ik verzamel als je mijn website gebruikt, waarom ik deze gegevens verzamel en hoe ik hiermee jouw gebruikservaring verbeter. Zo snap je precies hoe ik werk.

 

Als je nog vragen hebt over mijn privacybeleid kun je contact opnemen met mij, je vindt de contactgegevens aan het einde van dit Privacybeleid.

 

Gebruik van mijn diensten

Doeleinde van de persoonlijke gegevens

Cinsis verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten voor de hieronder genoemde doeleinden. 

•Om jouw persoonlijke account te creëren en te beheren

•Om mijn diensten te verlenen en te factureren

•Om jouw bestellingen en retouren via mijn online diensten af te handelen en je te informeren over het verloop daarvan

•Contact op te nemen in geval van problemen met de bezorging van jouw artikelen

•Marketinginformatie zoals nieuwsbrieven te versturen.

•Om jouw identiteit te verifiëren, misbruik en oneigenlijk gebruik van mijn diensten te voorkomen


Over de gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op welke wijze ik  jouw gegevens verwerk, waar ik deze (laat) opslaan, welke beveiligingstechnieken ik gebruik en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Registreren

Om te kunnen bestellen moet jij je eerst registreren. Na registratie bewaar ik via de door jouw gekozen gebruikersnaam de door jouw opgegeven persoonsgegevens. Ik bewaar deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat ik je kan contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die je  bij mij hebt afgenomen. 

Ik zal de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met mij sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van mijn website kan ik persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij mij een bestelling plaatst, maak ik voor de afhandeling daarvan gebruik van jouw persoonsgegevens.

Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van mijn verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

 

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar mij verzend, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. Soms vraag ik je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde server van Cinsis of die van een derde partij. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik. 

 

Cookies

Ik verzamel gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in mijn klanten, zodat ik mijn diensten hierop kan afstemmen.

Deze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde server van Cinsis of die van een derde partij. Ik gebruik deze informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

 

Doel van de gegevensverwerking

Ik gebruik jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Ik gebruik jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vraag ik je hiervoor expliciet toestemming.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke ik gebruik ten behoeve van mijn webwinkel om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en mij of een eed of wettelijke verplichting. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door mijn website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Cinsis. Mineralen, Spiritualiteit, Orgonite, Sieraden op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Ik bewaar jouw gegevens zolang je cliënt van mij bent. Dit betekent dat ik jouw klantprofiel bewaar totdat je aangeeft dat je niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij mij aangeeft zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

 

Wijzigingen in deze Privacy- en cookieverklaring

Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en cookie verklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Keuzes voor persoonsgegevens

Ik bied alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan mij is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt je de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je jouw gegevens aan wilt passen of jezelf uit mijn bestand wilt laten halen, kun je contact opnemen met mij. Zie onderstaande contactgegevens

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en -services, op mijn en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

 

 

Socialmedia                                                                                                                                           

 Ik wil het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.

Van de volgende Social Media Platforms heb ik de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:

Facebook

Instagram

Pinterest

 

Wie heeft toegang tot jouw gegevens? 

Cinsis geeft je gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor haar dienstverlening. Je kunt denken aan bezorgpartners, betaalpartners, de bezorgpartner moet tenslotte je bestelling afleveren op het juiste adres. Partijen zoals data management-platforms, media- en advertentiebureaus komen in beeld zodra Cinsis je persoonlijk advies wil geven of gerichte advertenties wil laten zien, bijvoorbeeld op basis van je interesse in bepaalde producten. 

Mijn Webwinkel, het platform waarop deze webwinkel draait. Mijn webwinkel is ontwikkelt met software van MyOnlineStore. Persoonsgegevens die je ten behoeve van mijn dienstverlening aan me beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die ik met hen heb gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen zoals een beveiligde SSL verbinding. MyOnlineStore maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Webwinkelkeur, ik verzamel reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met mij, zodat ik de review aan jouw bestelling kan koppelen. WebwinkelKeur publiceert jouw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat ik je uitnodig om een review achter te laten deel ik jouw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor heb ik aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming  van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de diensten waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Sendcloud en/of /MyParcel,  Als je een bestelling bij mij plaatst is het de taak van mij om jouw pakket bij jou te laten bezorgen. Ik maak gebruik van de diensten van Sendcloud en/of MyParcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat ik jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met Sendcloud en/of MyParcel deel. Sendcloud en/of myParcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Sendcloud en of My Parcel onderaannemers inschakelt, stelt Sendcloud en/of MyParcel jouw gegevens ook aan deze patijen ter beschikking. Privacy verklaring Sendcloud  Privacy verklaring myparcel.

Post NL, voor de logistieke afhandeling van de bestellingen. Als je een bestelling bij mij plaatst is het mijn taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Ik maak gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat ik jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL deel. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. 

Mollie, mijn betaalpartner die alle betalingen verzorgt. Voor het afhandelen van de betalingen in de webwinkel maak ik gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals bankrekeningnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s  dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

KPN, ik maak voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van KPN. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. KPN heeft geen toegang tot mijn postvak en al het e-mailverkeer wordt vertrouwelijk behandeld.

Google Analytics, Ik maak gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door je browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. De optie 'gegevens delen' in Google Analytics is uitgezet. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt je bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics.  https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

Google Tag Manager, Deze website gebruikt Google Tag Manager. Hiermee kan ik verschillende (tracking)codes (tags) beheren op de website. Tag Manager zelf registreert geen persoonsgegevens en zorgt er enkel voor dat er bepaalde tags worden geactiveerd of niet.  Bekijk de privecy policy van Google Tag manager hier": https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Ik leg je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel stuur ik, om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik je vragen je te legitimeren. Ik hou administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreer ik geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die ik binnen onze systemen hanteer. Je hebt ten allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat ik jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruik.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mij. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mij. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mij. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mijn bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mij. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mijn bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je, die ik heb, verwerkt of in opdracht van mij door andere verwerkers of door derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan ik in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Cinsis. Mineralen, Spiritualiteit, Orgonite, Sieraden. Als je bezwaar maakt zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zal ik afschriften en/of kopieën van gegevens die ik (laat) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Ik verwerk jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met mij.

Wijzigingen in het privacybeleid

Voor vragen over mijn privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met mij opnemen via onderstaande gegevens:

 

Cinsis.  Mineralen, Spiritualiteit, Orgonite, Sieraden

De Regeakker 55768XV Meijel (Dit is geen bezoekadres)

info@cinsis.nl            

Whatsapp +31 (0)657065160

kvknr:  73042714                Btwnr: NL154551466B01

© 2018 - 2024 Cinsis. Mineralen, Spiritualiteit, Orgonite en handgemaakte sieraden | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel